PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VB SESJA6 ZABIEG3

 115  2018-02-28  00:05:08

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie przeznaczone dla adeptów implantologii stomatologicznej. 10-miesięczne szkolenie zdominowane jest przez kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów, Dr n.med. Violetty Szycik oraz dr n.med. Magdaleny Kisłowskiej – Syryczyńskiej.

W ostatni weekend lutego, odbyła się kolejna – 6 sesja naszego prestiżowego szkolenia, na którym kursanci, w ciągu dwóch dni zabiegowych, wszczepili 27 implantów implantów, przeprowadzili mnogie ekstrakcje, w tym 8 zębów u jednego z pacjentów, wykonali procedury regeneracyjne tkanki kostnej, w tym dwa zabiegi sinus lift.

Dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 24-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.