Practiculum Implantologii-szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej

 55  2021-01-01  00:00:47

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Lidera Umiejętności Implantologicznych. To najlepsza i unikalna edukacja implantologii stomatologicznej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Zobacz więcej:www.practiculum.pl