SEZON V PRACTICUMUM – METODYKA I DYDAKTYKA

 22741  2018-09-18  00:04:17

Jak Absolwenci Sezonu V Practiculum Implantologii oceniają poziom szkolenia, metodykę i dydaktykę oraz cały system kształcenia w Instytucie Vivadental?

W V Sezonie udział wzięło 27 lekarzy podzielonych na dwie grupy. Podczas 10 sesji i 28 seminariów, zdobyli nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności manualne w procedurach zabiegowych – implantologicznych i implantoprotetycznych oraz około implantacyjnych. Uzyskali pewność w polu zabiegowym i doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania implantacji. Większość kursantów już w trakcie szkolenia wykonywała pierwsze zabiegi implantologiczne we własnych praktykach.

Szkolenie odbywa się w Klinice Vivadental z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii współczesnej stomatologii. Podstawą systemu kształcenia jest Autorski Program Edukacyjny w Implantologii Stomatologicznej dr n. med. Violetty Szycik, lekarza praktyka posiadającego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie implantologii oraz w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i nauczyciel akademicki; prekursora nowych procedur implantologicznych. Stanowi kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżnia się one wszechstronnym ujęciem tematycznym i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania doskonałych rezultatów w nabywaniu przez szkolących się lekarzy wiedzy oraz konkretnych umiejętności manualnych w najbardziej złożonych procedurach zabiegowych i w wybranych przez siebie systemach.

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej.

Practiculum Implantologii jest laureatem Konkursu Teraz Polska. Odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości oraz Polską Nagrodą Jakości. Program kształcenia zintegrowany jest z systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Najlepiej przekonać się osobiście.