SEZON V PRACTICULUM – PASJA

 16236  2018-09-10  00:06:07

Practiculum Implantologii otwiera zupełnie nowe perspektywy leczenia Pacjentów. Wiedza i umiejętności praktyczne, ale także pewność w polu zabiegowym, to nowe wartości i dźwignia rozwoju własnej praktyki. Potwierdzają to absolwenci Sezonu V.

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej. W V Sezonie dział wzięło 27 lekarzy podzielonych na dwie grupy. Podczas 10 sesji i 28 seminariów, zdobyli nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności manualne w procedurach zabiegowych – implantologicznych i implantoprotetycznych oraz około implantacyjnych. Uzyskali pewność w polu zabiegowym i doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania implantacji. Większość kursantów już w trakcie szkolenia wykonywała pierwsze zabiegi implantologiczne we własnych praktykach. Opinia naszych absolwentów jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ pozwala na ciągłe doskonalenie tego, co i tak uważane jest za bezkonkurencyjne. Zobaczcie, co o Practiculum Implantologii mówią sami absolwenci Sezonu V.

Practiculum Implantologii jest laureatem Konkursu Teraz Polska. Odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości oraz Polską Nagrodą Jakości. Program kształcenia zintegrowany jest z systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Najlepiej przekonać się osobiście.

Kierująca międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym Dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 25-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.