PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VB SESJA6 ZABIEG10

 42  2018-03-03  00:02:25

27 implantów implantów, mnogie ekstrakcje, w tym 8 zębów u jednego z pacjentów, procedury regeneracyjne tkanki kostnej, w tym dwa zabiegi sinus lift. Takie zabiegi przeprowadzili w ciągu dwóch dni szkolenia z udziałem Pacjentów kursanci Practiculum Implantologii. Wykonali je pod kierunkiem Dr n.med. Violetty Szycik, Lidera Umiejętności Implantologicznych i eksperta w dziedzinie implantologii oraz dr n.med. Magdaleny Kisłowskiej – Syryczyńskiej.

Dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 24-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik, który otrzymał największe wyróżnienie w polskim biznesie – Godło Teraz Polska. Kursanci otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to absolwentom szkolenia na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.