PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VA SESJA 8 ZABIEG 1

 19  2018-04-24  00:03:05

8 Sesja PRACTICULUM IMPLANTOLOGII-SEZON VA – poświęcona była protetyce na implantach. Poświąteczny weekend zdominowany został przez zabiegi wykonywane przez kursantów u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik, specjalisty chirurgii stomatologicznej i lidera umiejętności implantologicznych. Pierwszego dnia odbyły się wykłady z protetyki prowadzone przez specjalistę protetyki stomatologicznej dr Małgorzatę Piotrowską, procedury protetyczne u Pacjentów oraz ćwiczenia ze skanerem Trios 3 Shape. Odbył się też wykład planowania leczenia implantologicznego w programie Nobel Clinician, który poprowadził Paweł Jastrzębski.

Practiculum Implantologii to najlepszy i najbardziej zaawansowany produkt edukacyjny dla adeptów implantologii stomatologicznej. To najlepsza i unikalna edukacja w implantologii zabiegowej. Szkolenie Składa się z 10 weekendowych sesji i 28 seminariów.

Practiculum Implantologii zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.

Obecnie trwają zapisy na VII Sezon – do 30 czerwca 2018 roku. Inauguracja tuż po wakacjach – 7 września 2018 roku. Zapraszamy lekarzy dentystów, którzy chcą poznać tajniki implantologii od strony praktycznej i włączyć leczenie implantologiczne do swojej codziennej praktyki opierając się na najlepszych wzorcach.