PRACTICULUM IMPLANTOLOGII – SEZON III – SESJA 7

 165  2017-04-19  00:04:20

Edukacja w Instytucie Vivadental oparta jest o wiedzę i praktyczne umiejętności zabiegowe. Wykłady i ćwiczenia na modelach i fantomach stanowią tylko wstęp do skutecznego opanowania procedur zabiegowych, co jest kluczowym celem kształcenia. Kursanci III Sezonu podczas 4 Sesji wykonywali zabiegi natychmiastowej implantacji po zabiegach mnogich ekstrakcji połączone z regeneracją tkanki kostnej. Zabiegi edukacyjne u pacjentów są przeprowadzane pod kierunkiem Lidera Umiejętności Implantologicznych dr n.med. Violetty Szycik, co zapewnia pacjentom oraz szkolącym się lekarzom jakość, komfort i pełne bezpieczeństwo.