PRACTICULUM IMPLANTOLOGII – POLECAMY

 14955  2017-06-17  00:03:18

Practiculum Implantologii, to profesjonalne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej, zorientowane na zdobycie unikalnych kompetencji zawodowych – specjalistycznej wiedzy oraz manualnych umiejętności zabiegowych.
To one stanowią o powodzeniu najbardziej każdego procesu leczenia.
Jednak do osiągnięcia pełnego sukcesu, konieczna jest znajomość prawideł ekonomii i marketingu, dlatego program kształcenia obejmuje również ten obszar.
Absolwenci zdobywają praktyczną i niezwykle użyteczną wiedzę jak zarządzać firmą, jak motywować pracowników, jak budować trwałe relacje z pacjentami i otoczeniem firmy, jak budować pozytywny wizerunek i wiele innych.
Absolwenci Practiculum Implantologii uzyskują kluczowe dla swojego rozwoju zawodowego kwalifikacje w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze. Otrzymują odpowiedzi na wszelkie pytania, nie pozostawiając żadnych wątpliwości.
Edukacja to nie tylko sama wiedza, ale również autorytet, szacunek i wyrozumiałość.
Zobacz jak postrzegają to nasi absolwenci.