PRACTICULUM IMPLANTOLOGII – WARTOŚCI

 9702  2017-06-15  00:03:44

Practiculum Implantologii to szkolenie obejmujące komplementarny zakres wiedzy, która od razu transponowana jest do umiejętności zabiegowych. System edukacyjny skoncentrowany jest bowiem na praktyce, czyli praktycznym wykorzystaniu wiedzy. W trakcie szkolenia lekarze przechodzą prawdziwy tor przeszkód, któremu nieodzownie towarzyszy chirurgia stomatologiczna. Naciąć, wyłuszczyć, zaszyć, odsłonić, nawiercić, etc. Zaczynają od najprostszych zabiegów, pojedynczych implantacji. Dochodzą zaś do najbardziej złożonych przypadków, mnogich ekstrakcji z natychmiastową implantacją, podnoszeniem dna zatoki szczękowej, sterowanej regeneracji tkanki kostnej, planowania i wykonania rozległych zabiegów w warunkach deficytu tkanki kostnej, pacjentów obciążonych, wymagających specjalistycznego przygotowania. Wszystko to pod kierunkiem Mentorów, doświadczonych implantologów, którzy dzielą się swoja wiedzą bez żadnych ograniczeń i tworzą koleżeńską atmosferę, co sprzyja pogłębianiu wiedzy i rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości. Nie tylko w trakcie szkolenia, ale także po jego ukończeniu, lekarze korzystają z możliwości konsultowania swoich przypadków bezpośrednio ze swoich gabinetów i uzyskiwania cennego wsparcia merytorycznego ze strony prowadzącej szkolenie dr n.med Violetty Szycik, Lidera Umiejętności Implantologicznych, jednego z niewielu w naszym kraju.
Zobacz jak o tym mówią Absolwenci III Sezonu Practiculum Implantologii.