Practiculum Implantologii II

Absolwenci Sezonu II o Practiculum Implantologii

Practiculum Implantologii, to szkolenie przeznaczone dla lekarzy dentystów, którzy poszukują swojej domeny w najbardziej zaawansowanych technologiach, a w implantologii dostrzegli szansę na rozwój swojej praktyki.…

Zobacz video

Practiculum Implantologii II