Absolwenci Sezonu II o Practiculum Implantologii

 2506  2017-07-29  00:04:49

Practiculum Implantologii, to szkolenie przeznaczone dla lekarzy dentystów, którzy poszukują swojej domeny w najbardziej zaawansowanych technologiach, a w implantologii dostrzegli szansę na rozwój swojej praktyki.
Rzeczywiście, wbrew powszechnej opinii środowiska lekarzy dentystów, implantologia wcale nie jest taka trudna, pod warunkiem jednak, że proces szkolenia jest komplementarny i koncentruje się na praktyce, rozumianej jako wykonywanie procedur zabiegowych u Pacjentów pod kierunkiem najbardziej doświadczonych implantologów.
Przyjęcie najlepszych wzorców podnosi jakość kształcenia i skutkuje zdobyciem unikalnych kompetencji zawodowych – specjalistycznej wiedzy oraz manualnych umiejętności zabiegowych.
To one stanowią o powodzeniu najbardziej każdego procesu leczenia.

Absolwenci Practiculum Implantologii zdobywają także praktyczną i niezwykle użyteczną wiedzę jak zarządzać firmą, jak motywować pracowników, jak budować trwałe relacje z pacjentami i otoczeniem firmy, jak budować pozytywny wizerunek i wiele innych, które obejmuje pakiet edukacyjny Sukces Twojego Biznesu.

Zobacz jak Practiculum Implantologii oceniają absolwenci Sezonu II.