PRACTICULUM IMPLANTOLOGII – SEZON II – EGZAMIN 5

 113  2017-03-11  00:01:18

Po 10 miesiącach intensywnej nauki i kursów praktycznych z udziałem Pacjentów, do grona implantologów dołączyła kolejna grupa lekarzy szkolących się w Instytucie Vivadental w ramach programu Practiculum Implantologii – najbardziej zaawansowanego produktu edukacyjnego dla adeptów implantologii. Sesja egzaminacyjna odbyła się w weekend, 17 i 18 lutego 2017 roku.

Egzamin polegał na samodzielnym zaplanowaniu i wykonaniu zabiegów implantacyjnych u pacjentów. Podczas trwającej dwa dni sesji egzaminacyjnej, odbywającej się na trzech stanowiskach, lekarze wprowadzili 22 implanty, w tym 6 implantów natychmiastowo po usunięciu zębów oraz wykonali 2 procedury regeneracji kości. W zabiegach uczestniczyły asystentki szkolących się lekarzy, które jednocześnie poszerzyły swoje horyzonty wiedzy z zakresu implantologii i asystowania do tych zabiegów. Do egzaminu lekarze przystąpili z największą uwagą, choć już wcześniej potwierdzili swoje doskonałe przygotowanie.

Wyniki egzaminu potwierdziły znakomite przygotowanie kursantów w dziedzinie implantologii stomatologicznej odpowiadający programowi kształcenia i uzyskania kwalifikacji do samodzielnego przeprowadzania rekonstrukcji uzębienia z zastosowaniem implantów oraz regeneracji tkanki kostnej. Potwierdziły jednocześnie skuteczność innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego, który daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności zabiegowych w ciągu 10 miesięcy intensywnego kształcenia zorientowanego na uzyskanie wiedzy i umiejętności manualnych w dziedzinie implantologii na poziomie podstawowym, a następnie do ich kontynuowania na poziomie zaawansowanym w Instytucie Vivadental.