ZABIEGI, PRAKTYKA, UMIEJĘTNOŚCI, CZYLI II SESJA VI SEZONU PRACTICULUM IMPLANTOLOGII

 165  2018-04-20  00:03:54

W pierwszy weekend marca zainaugurowaliśmy VI Sezon Practiculum Implantologii. Przystąpiło do niego 15 lekarzy dentystów zdecydowanych na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności zabiegowych w implantologii stomatologicznej. Już podczas I Sesji lekarze wykonywali zabiegi u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik, a jeden z nich wszczepił swój pierwszy w życiu implant.

Drugą Sesję VI Sezonu również zdominowały zabiegi u Pacjentów. Poprzedzone wykładami i ćwiczeniami na modelach zaowocowały wszczepieniem kilkunastu implantów u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Coraz więcej zabiegów, praktyki i nowych doświadczeń oraz umiejętności zabiegowych. Ale także dużo zupełnie nowych ciekawych i użytecznych wiadomości.

Wiele pytań, jeszcze więcej odpowiedzi i wyjaśnień, od ogółu do szczegółu. Od potwierdzenia oczywistych faktów, do najmniejszych niuansów, które często mają decydujące znaczenie dla powodzenia leczenia i utrzymania rezultatów przez wiele lat.

W programie cieszące się wielkim zainteresowaniem wykłady i ćwiczenia z sytuacji kryzysowych w gabinecie stomatologicznym pod kierunkiem Moniki Skorynkiewicz-Kasprzyk, dr MBA, w ramach panelu Sukces Twojego Biznesu.

Od początku towarzyszy nam doskonała, koleżeńska atmosfera. Ale to już tradycja, że trafiają do nas wspaniali lekarze, którym z największą przyjemnością przekazujemy wiedzę i doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 24 lat praktyki w implantologii. Wiele nowych wiadomości, nowa wiedza, nowe procedury i nowe umiejętności.

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. To najlepsza i unikalna edukacja w implantologii stomatologicznej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.

Czy kursanci VI Sezonu osiągną tak dobre rezultaty jak ich koleżanki i koledzy, którzy po ukończeniu szkolenia z powodzeniem wszczepiają implanty we własnych praktykach i zapewniają swoim pacjentom najlepsze możliwości leczenia utraconych zębów?

Kierująca międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 24-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Jej kursy ukończyło ponad 400 lekarzy, którym przyznała ponad 1200 certyfikatów. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii.

W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach.

Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.