Sezon VI Practiculum Implantologii – Diploma

 44221  2019-03-29  00:09:29

Do grona polskich lekarzy dentystów zajmujących się implantologią, dołączyło 14 absolwentów Practiculum Implantologii. Zobacz jak je oceniają. To już VI Sezon naszego szkolenia, które dotąd ukończyło 91 lekarzy.

Szkolenie odbyło się w imponującym tempie zachowując przy tym rytm profesjonalnej edukacji. Objęło teorię i warsztaty. Przede wszystkim jednak i jak zawsze w Instytucie Vivadental, królowała praktyka, czyli zabiegi wykonywane u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów. Wprowadziliśmy ponad 200 implantów, wykonaliśmy kilkadziesiąt mnogich ekstrakcji z natychmiastową odbudową protetyczną na implantach, zabiegi regeneracji tkanki kostnej z PRF oraz standard we współczesnej implantologii – zabiegi sinus lift. Z każdą sesją nasi Kursanci pogłębiali wiedzę, doskonalili swoje umiejętności i uzyskiwali coraz większą pewność i swobodę w polu zabiegowym, co ostatecznie dało im całkowitą samodzielność w planowaniu i leczeniu implantoprotetycznym. Wielu naszych kursantów wykonywało zabiegi w swoich praktykach już podczas szkolenia.

Naszym wspaniałym Absolwentom, z którymi przecież się nie rozstajemy, bo pozostajemy do ich dyspozycji, aby służyć radą i konsultować skomplikowane przypadki, życzymy, aby dawali swoim Pacjentom tyle zachwytu z rekonstrukcji implantologicznych, ile sobie samym prawdziwej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zobacz Uroczystość wręczenia Certyfikatów Umiejętności Implantologicznych Instytutu Vivadental dla Absolwentów Sezonu VI, która odbyła się w sobotę 2 lutego 2019 roku w Willi Uphagena w Gdańsku:
https://vivadental.pl/…/practiculum-implantologii-sezon-vi…/
O szkoleniu…
Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów. Kursanci uzyskują umiejętności w procedurach implantacyjnych i regeneracyjnych oraz pewność w polu zabiegowym. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej i doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania implantacji. Większość kursantów już w trakcie szkolenia wykonuje pierwsze zabiegi implantologiczne we własnych praktykach.

Szkolenie odbywa się w Klinice Vivadental z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii współczesnej stomatologii. Podstawą systemu kształcenia jest Autorski Program Edukacyjny w Implantologii Stomatologicznej dr n. med. Violetty Szycik, lekarza praktyka posiadającego 25-letnie doświadczenie w dziedzinie implantologii oraz w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i nauczyciel akademicki; prekursora nowych procedur implantologicznych. Stanowi kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżnia się wszechstronnym ujęciem tematycznym i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania doskonałych rezultatów w nabywaniu przez szkolących się lekarzy wiedzy oraz konkretnych umiejętności manualnych w najbardziej złożonych procedurach zabiegowych i w wybranych przez siebie systemach.
W roku 2018 ze szkolenia w Instytucie Vivadental skorzystało 129 lekarzy, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z implantologią. Obecnie w Sezonie VII szkoli się 30 lekarzy, a w Sezonie VIII – 37. Wkrótce Vivadental uruchamia nowy ośrodek edukacyjny i centrum symulacji stomatologicznych oparte o symultaniczną naukę procedur zabiegowych na fantomach.

Practiculum Implantologii jest laureatem Konkursu Teraz Polska. Odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości oraz Polską Nagrodą Jakości. Program kształcenia zintegrowany jest z systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001:2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Najlepiej przekonać się osobiście.

Wejdź na stronę Instytutu, przekonaj się ile możesz zyskać i zapisz się na szkolenie: www.practiculum.pl