PRELUDIUM IMPLANTOLOGII SEZON II

 96  2018-07-05  00:01:59

Preludium Implantologii, to nasz nowy program edukacyjny, który obejmuje implantologię w teorii i praktyce, ale tak jak wszystkie szkolenia w Instytucie Vivadental, w tym wiodące Practiculum Implantologii, zorientowane jest na praktykę i samodzielne wykonywaniu zabiegów pod kierunkiem Mentorów. Składa się z 5 sesji i 10 seminariów. Jego celem jest zdobycie wiedzy i przygotowanie do wykonywania zabiegów implantologicznych. Program szkolenia jest urozmaicony. Wykłady przeplatają się z warsztatami i ćwiczeniami na modelach. Ale i tak już od pierwszych zajęć dominuje praktyka i zabiegi edukacyjne wykonywane przez szkolących się lekarzy pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik, specjalisty chirurgii stomatologicznej i Lidera Umiejętności Implantologicznych. Jest to unikalna kompetencja i cecha wyróżniającą szkolenia w Instytucie Vivadental, który został wyróżniony Polską Nagrodą Jakości i dwukrotnie zdobył Złoty Laur Pomorskiej Nagrody Jakości.