PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VI SESJA 4 ZABIEG 7

 41  2018-07-01  00:01:15

Pierwszy weekend czerwca 2018 roku był dla kursantów VI Sezonu ostatnim przed wakacjami spotkaniem z zabiegami wykonywanymi u PAcejntów pod kierunkiem Dr n.med. Violetty Szycik,
Podczas 4 Sesji poświęconej chirurgii implantologicznej w ciągu dwóch dni zabiegowych wszczepili 17 implantów, wykonali trzy zabiegi sinus lift, oraz kilka augmentacji.

Kursanci VI Sezonu Practiculum Implantologii wchodzą w coraz trudniejsze zabiegi i wykonują ich więcej z każdą kolejną sesją.
Od września jeszcze więcej zabiegów i coraz więcej samodzielności.

Practiculum Implantologii to szkolenie oparte o okursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Dr n.med. Violetty Szycik, Lidera Umiejętności Implantologicznych. Skłąda się z 10 sesji i 28 seminariów odbywanych w trakcie weekendów.

Practiculum Implantologii to szkolenie wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.