PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VI SESJA 4 ZABIEG 6

 71  2018-07-01  00:02:33

Kursanci VI Sezonu Practiculum Implantologii wchodzą w coraz trudniejsze zabiegi i wykonują ich więcej z każdą kolejną sesją. Podczas 4 Sesji poświęconej chirurgii implantologicznej w ciągu dwóch dni zabiegowych wszczepili 17 implantów, wykonali trzy zabiegi sinus lift, oraz kilka augmentacji. Zabiegi wykonywali pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik.

Pierwszy weekend czerwca 2018 roku był dla kursantów VI Sezonu ostatnim przed wakacjami. Od września jeszcze więcej zabiegów i coraz więcej samodzielności.

Practiculum Implantologii to szkolenie oparte o okursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Dr n.med. Violetty Szycik, Lidera Umiejętności Implantologicznych. Skłąda się z 10 sesji i 28 seminariów odbywanych w trakcie weekendów.

Practiculum Implantologii to szkolenie wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.