PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VI INAUGURACJA

 473  2018-03-22  00:06:36

VI Sezon Practiculum Implantologii – inauguracja

W pierwszy weekend marca zainaugurowaliśmy VI Sezon Practiculum Implantologii. Przystąpiło do niego 15 lekarzy dentystów zdecydowanych na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności zabiegowych w implantologii stomatologicznej. Już pierwszego dnia lekarze wykonywali zabiegi u Pacjentów, a jeden z nich wszczepił swój pierwszy w życiu implant. Odbyły się też warsztaty i wykłady.

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. Czy kursanci VI Sezonu osiągną tak dobre rezultaty jak ich koleżanki i koledzy, którzy po ukończeniu szkolenia z powodzeniem wszczepiają implanty we własnych praktykach i zapewniają swoim pacjentom najlepsze możliwości leczenia utraconych zębów?

Kierująca międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym Dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 24-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Jej kursy ukończyło ponad 400 lekarzy, którym przyznała ponad 1100 certyfikatów. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.