PRACTICULUM IMPLANTOLOGII- SEZON IV-SESJA 4-ZABIEG 4

 45  2017-06-27  00:03:39

Practiculum Implantologii to szkolenie skoncentrowane na praktyce. Tematem Sesji 4 Sezonu IV w dniach 16-18 czerwca 2017 roku, była chirurgia implantologiczna.
Pod kierunkiem Mentorów, szkolący się lekarze przeprowadzili wiele zabiegów, w tym wiele o dużym stopniu trudności.
Wykonali zabiegi natychmiastowej implantacji po mnogich ekstrakcjach, zabiegi augumentacji, podniesienia dna zatoki szczękowej, procedury regeneracyjne z zastosowaniem PRF.
W ciągu dwóch dni szkoleniowych, pracując na trzech stanowiskach, łącznie wszczepili 28 implantów.
W trzech przypadkach zabiegi zostały wykonane w sedacji dożylnej.
Zostało jeszcze czasu na interesujące wykłady, w tym o wirtualnym projektowaniu implantacji za pomocą oprogramowania NobelClinician.