DIPLOMA PRACTICULUM – SEZON IV

 4302  2018-03-10  00:04:11

Practiculum Implantologii – Sezon IV – szkolenie certyfikowane…

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej.Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów?
Kolejny IV Sezon tego prestiżowego szkolenia zintegrował 17 lekarzy dentystów, którzy podczas 10 sesji i 28 seminariów, zdobyli nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności manualne w procedurach zabiegowych – implantologicznych i implantoprotetycznych oraz około implantacyjnych. Uzyskali pewność w polu zabiegowym i doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania implantacji. Większość kursantów już w trakcie szkolenia wykonywała pierwsze zabiegi implantologiczne we własnych praktykach. Opinia naszych absolwentów jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ pozwala na ciągłe doskonalenie tego, co i tak uważane jest za bezkonkurencyjne. Zobaczcie sami, co o Practiculum Implantologii mówią absolwenci Sezonu IV.
Kierująca międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym Dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 24-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.