UNIWERSYTET GDAŃSKI na horyzoncie odkryć

 90  2018-02-21  00:14:32

Uniwersytet Gdański, to jedna z najlepszych i najbardziej dynamicznie rozwijanych się polskich uczelni wyższych, której ekspansja nabrała światowego wymiaru. Rozwój dokonany w ciągu ostatnich lat ulokował ją w gronie najbardziej atrakcyjnych miejsc zarówno do studiowania, jak i rozwijania swoich talentów. Szerokie możliwości kształcenia obejmują 10 wydziałów, 26 kierunków i 106 specjalizacji. Wielu spośród ponad 30 tysięcy studentów, coraz częściej decyduje się na pozostanie na Uczelni w celu nie tylko uzyskania tytułu naukowego, ale przede wszystkim dołączenia do zespołów naukowo-badawczych, podejmujących pracę nad niezwykle ciekawymi projektami. Uniwersytet Gdański to lider na rynku szeroko rozumianej edukacji, który nieustannie poszerza horyzonty, rozbudowuje infrastrukturę, inspiruje do rozwoju i pracy, której beneficjentem jest nie tylko polska nauka, ale całe społeczeństwo. Wśród projektów coraz więcej zorientowanych jest na zdrowie i choroby cywilizacyjne, co pociąga za sobą rozwój Wydziałów Chemii, Fizyki, Biologii oraz Biotechnologii. Włączając się w oś potrzeb starzejącego się społeczeństwa Uniwersytet Gdański integruje pracę naukową w tym właśnie kierunku w środowisku trójmiejskich uczelni wyższych, a dzięki interdyscyplinarnemu współdziałaniu z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską, istotne dla zdrowia projekty naukowo-badawcze mają szanse na spektakularne rezultaty.