TU i TERAZ – KONFERENCJA DLA IMPLANTOLOGÓW

 29  2023-02-02  00:00:50

Natychmiastowe protokoły w implantologii to odpowiedź na tempo życia, z którym mierzymy się każdego dnia. Skrócenie czasu leczenia to olbrzymi komfort dla pacjenta, ale i wielka korzyść dla lekarza, dla którego oszczędność czasu, to także szansa na przyjęcie większej liczby Pacjentów.
Współczesna implantologia daje wiele możliwości zastosowania natychmiastowych protokołów bezboleśnie i mało inwazyjnie.
Jak zakwalifikować pacjenta do zabiegu natychmiastowej implantacji oraz natychmiastowego obciążenia protetycznego? Jaki rodzaj implantu wybrać? Jak zachować najwięcej tkanki kostnej? Jako osiągnąć optymalną stabilizację pierwotną? Na te pytania, jak i na wiele innych odpowiedzą doświadczeni klinicyści z kraju i zagranicy.
Pamiętaj liczy się TU i TERAZ!
Zapraszamy!

Implanty Polska wraz z Instytutem Vivadental prowadzi Politykę dla Rozwoju – tworzymy rodzinę lekarzy, którzy po ukończeniu Practiculum Implantologii i innych szkoleń, wprowadzili leczenie implantologiczne do swojej codziennej praktyki i chcą nadal rozwijać swoje kompetencje, nie tylko w celu podniesienia efektywności pracy na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Impulsem do dalszego rozwoju kariery implantologicznej są też nie tylko coraz wyższe wymagania pacjentów, ale wpisany w życie każdego lekarza proces nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji, który zapewnia poczucie samorealizacji i osiąganie satysfakcji zawodowej. To wartości, które w pełni podzielamy.

Nasz program zarządzania rozwojem umiejętności zabiegowych obejmuje najbardziej złożone procedury zabiegowe. Zorientowany jest na szeroki pakiet korzyści w dziedzinie implantologii oraz budowanie szerokiego portfolio uczestników naszych seminariów, na który składa się specjalistyczny zakres kompetencji i rozległe kwalifikacje.

Jako wyłączny dystrybutor systemu Axiom, pod kierownictwem naszych Mentorów – dr. med. Violetty Szycik i dr Małgorzaty Piotrowskiej, organizujemy doskonałe warunki wsparcia do rozwijania istniejących kompetencji i zdobywania kolejnych, pogłębiania umiejętności zabiegowych i nabywania nowych. W naszym gronie dominuje szacunek i koleżeństwo. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i rozwiązujemy wszelkie problemy i niejasności, łatwe i najtrudniejsze przypadki.

Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach i treningach oraz przyszłych projektach, aby ukierunkować własny rozwój zawodowy na osiąganie zamierzonych celów i pozycji zawodowej, wzrost konkurencyjności i sukcesu własnej praktyki. Następne szkolenia i seminaria praktyczne już wkrótce.

Dołącz do nas, bo tworzymy jedną rodzinę. Rozwijaj się z Implanty Polska!
Zobacz dalsze możliwości rozwoju w Instytucie Vivadental: www.vivadental.edu.pl oraz jak zostać implantologiem w ciągu 7 miesięcy: www.practiculum.pl
Zobacz też ofertę systemu implantologicznego AXIOM: www.ImplantyPolska.pl