PRACTICULUM-SEZON VI-SESJA 7-ZABIEG 2

 60  2018-11-17  00:01:36

Kursanci VI Sezonu Practiculum Implantologii zbliżają się do końca 10 miesięcznego szkolenia. 9 i 10 listopada 2018 roku odbyli 7 Sesję. Byłą ona poświęcona na zabiegi z zakresu chirurgii implantologicznej. Kursanci wykonali szereg zabiegów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów – dr n.med. Violetty Szycik i dr n.med. Magdaleny Kisłowskiej-Syryczyńskiej. Jak zwykle nie zaliczały się one do najłatwiejszych. W większości były przeprowadzone w arcytrudnych warunkach wynikających przede wszystkim ze stanu tkanki kostnej oraz stanu zdrowia, co wymagało precyzyjnego planowania. Z zabiegów skorzystało 17 Pacjentów, także z zastosowaniem znieczulenia ogólnego w formie sedacji dożylnej. Wszczepiono 23 implanty, wykonano zabiegi natychmiastowej implantacji po mnogich ekstrakcjach, przeprowadzono zabiegi augmentacji oraz 3 zabiegi sinus lift z zastosowaniem preparatów kościozastępczych i PRF. Wszystkie zabiegi przeprowadzane zostały zgodnie z planem i dużym stopniem samodzielności, który odpowiada zakresowi poszerzających się umiejętności szkolących się lekarzy. W panelu edukacyjnym Sukces Twojego Biznesu odbyły się pierwsze zajęcia z NLP.