Practiculum Implantologii Sezon XB sesja 4 zabieg 2

 21  2020-11-23  00:01:10

Podczas 4 Sesji X Sezonu Practiculum Implantologii Kursanci z 8-osobowej Grupy B wykonywali kolejne zabiegi u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Tematem przewodnim była chirurgia implantologiczna. W ciągu dwóch dni wprowadzili kilkanaście implantów AXIOM, wykonali zabiegi regeneracji kości oraz implantacje natychmiastowe. Analiza przeprowadzana przed, w trakcie i po wykonaniu zabiegów, pozwoliła lepiej zrozumieć zagadnienia zabiegowe i ugruntować zdobytą wiedzę.

Sesje zabiegowe zostały poprzedzone ćwiczeniami na modelach, których celem jest płynne opanowanie protokołów zabiegowych oraz obsługi aparatury i narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów. Wykonywanie ich w dalszym etapie u Pacjentów ugruntowuje zdobyte umiejętności, kształtuje prawidłowe nawyki i składa się na nowe kompetencje. To najlepsza edukacja w medycynie zabiegowej.

Zobacz fotogalerię z tej sesji: https://vivadental.pl/galeria/practiculum-implantologii-sezon-x-grupa-b-sesja-4/