Practiculum Implantologii Sezon XB sesja 4 zabieg 1

 101  2020-11-21  00:03:21

W programie Practiculum Implantologii jest aż 13 dni zabiegów wykonywanych u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Podczas 4 Sesji (18-19.09.2020) wykonywali je Kursanci z 8-osobowej Grupy B Sezonu X. Tematem przewodnim byłą chirurgia implantologiczna. W ciągu dwóch dni wprowadzili kilkanaście implantów AXIOM, wykonali zabiegi regeneracji kości oraz implantacje natychmiastowe. Analiza przeprowadzana przed, w trakcie i po wykonaniu zabiegów, pozwoliła lepiej zrozumieć zagadnienia zabiegowe i ugruntować zdobytą wiedzę.
Sesje zabiegowe zostały poprzedzone ćwiczeniami na modelach, których celem jest płynne opanowanie protokołów zabiegowych oraz obsługi aparatury i narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów. Wykonywanie ich w dalszym etapie u Pacjentów ugruntowuje zdobyte umiejętności, kształtuje prawidłowe nawyki i składa się na nowe kompetencje. To najlepsza edukacja w medycynie zabiegowej.
Zobacz fotogalerię z tej sesji: https://vivadental.pl/galeria/practiculum-implantologii-sezon-x-grupa-b-sesja-4/