Practiculum Implantologii Sezon X Grupa A sesja 4 zabieg 5

 40  2020-10-11  00:01:57

Samodzielnie zabiegi implantologiczne u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik to kluczowy element 10 miesięcznego szkolenia. Podczas 4 Sesji wykonywali je Kursanci z Grupy A Sezonu X.

W programie Practiculum Implantologii jest aż 13 dni zabiegów wykonywanych u Pacjentów. To najlepsza edukacja w medycynie zabiegowej. Poprzedzają je ćwiczenia na modelach, których celem jest płynne opanowanie protokołów zabiegowych oraz obsługi aparatury i narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów. Wykonywanie ich w dalszym etapie u Pacjentów ugruntowuje zdobyte umiejętności, kształtuje prawidłowe nawyki i składa się na nowe kompetencje.

Autorski Program Edukacyjny w implantologii stomatologicznej dr n.med. Violetty Szycik, oparty jest o wiedzę i umiejętności zabiegowe. Praktyka to kluczowy element systemu szkoleniowego Instytutu Vivadental.

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest portal ImplantyPolska.pl – wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych produktów dla stomatologów firmy Anthogyr. System AXIOM jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego obsługa intuicyjna, zaś implanty charakteryzuje trwałość i nadzwyczajne możliwości, zarówno w zakresie planowania i wykonania implantacji, jak i w obszarze estetyki rekonstruowanego uzębienia. Przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie i szczęce. System umożliwia lekarzowi pełną swobodę w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort i bezpieczeństwo podczas całego procesu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą korzystać ze specjalnej oferty rabatowej zakupu systemu Axiom i stosować implanty we własnej praktyce już podczas szkolenia.
Zobacz: www.ImplantyPolska.pl
Zobacz filmy:

Implanty AXIOM w Polsce

Anthogyr – Axiom – Implanty Polska

AXIOM CONCEPT – NOWY WYMIAR IMPLANTOLOGII

Implanty Axiom – w perspektywie sukcesu

Practiculum Implantologii – Twój klucz do sukcesu