Practiculum Implantologii Sezon X AB sesja 7 protetyka

 109  2021-01-19  00:01:37

7 Sesja X Sezonu Practiculum Implantologii, w której brali udział kursanci z Grupy A i B, obejmowała implantacje wykonane systemem Axiom, procedury regeneracyjne tkanki kostnej i zabieg sinus lift oraz procedury implantoptotetyczne. Ten zakres szkolenia poprowadziła dr Małgorzata Piotrowska. Protetyka na implantach, to finalny etap leczenia implantologicznego decydujący o uzyskaniu harmonijnego łuku zębowego, okluzji oraz szczelności połączeń, a więc zadowoleniu Pacjenta i powodzeniu całego procesu leczenia.

Jego sednem jest wybór optymalnego rozwiązania rekonstrukcji protetycznej uwzględniający bardzo wiele czynników o charakterze mechanicznym, funkcjonalnym i estetycznym, związanych ze stanem tkanki kostnej, jamy ustnej i uzębienia. Odbywa się już na etapie tomografii komputerowej i jest ściśle powiązany z częścią chirurgiczną, ponieważ prawidłowe zaplanowanie pracy i usytuowania implantów wspomagane plastyką tkanek miękkich, to dla procedur protetycznych baza wyjściowa. Zasady te są jak najbardziej oczywiste, zarówno przy samodzielnym wykonywaniu leczenia implantologicznego, jak i przy podziale zadań dla chirurga i protetyka, czyli pracy w duecie.