Practiculum Implantologii Sezon X AB sesja 7 implantacja

 112  2021-01-18  00:02:17

Podstawowym zabiegiem w implantologii jest wprowadzenie implantu w odpowiednio przygotowane łoże kostne, które może być w postaci naturalnej kości, albo kości, która została poddana odbudowie z zastosowaniem preparatów kościotwórczych i fibryny bogatopłytkowej pozyskanej z krwi własnej Pacjenta. Podczas 7 Sesji X Sezonu Practiculum Implantologii, która odbyła się 11 i 12 grudnia 2020 roku, Kursanci z Grupy A i B wprowadzali implanty Axiom pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik, w tym wykonywali implantacje natychmiastowe, ale także procedury protetyczne pod kierunkiem dr Małgorzaty Piotrowskiej. Wysłuchali też wykładu dr n.med. Jarosława Sovy na temat podniesienia dna zatoki szczękowej z punktu widzenia otolaryngologa.