Practiculum Implantologii Sezon VIII B Sesja 6 zabieg 1

 17  2019-11-12  00:01:42

6 Sesja VIII Sezonu Practiculum Implantologii, była dla Grupy B prawdziwym sprawdzianem umiejętności. Objęła chirurgię implantologiczną i implantoprotetykę. Szkolenia odbywało się jednocześnie na trzech stanowiskach. W dniach 25 i 26 października 2019 roku, kursanci przyjęli kilkunastu pacjentów, u których pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik wszczepili 23 implanty Axiom, wykonali dwa zabiegi sinus lift metodą otwartą, wykonali zabieg All-on-4 w szczęce i w żuchwie, a także natychmiastowe implantacje, augmentacje kości oraz odsłonięcia implantów. Drugiego dnia zabiegi rozpoczęły się o 9, a zakończyły o 19. W tym czasie na głównej sali zabiegowej odbywały się zabiegi w analgosedacji, które przeprowadzał dr Damian Antczak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Cześć szkolenia dotyczyła implantoprotetyki. Pod kierunkiem specjalisty protetyki stomatologicznej dr Małgorzaty Piotrowskiej Kursanci pobrali wyciski pod prace protetyczne, wykonali przymiarki. Ważnym etapem szkolenia było też oddanie gotowych uzupełnień protetycznych na implantach. Więcej zdjęć z tej sesji:

https://vivadental.pl/galeria/practiculum-implantologii-sezon-viii-grupa-b-sesja-6/

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest portal ImplantyPolska.pl – wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych produktów dla stomatologów firmy Anthogyr. System AXIOM jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego obsługa intuicyjna, zaś implanty charakteryzuje trwałość i nadzwyczajne możliwości, zarówno w zakresie planowania i wykonania implantacji, jak i w obszarze estetyki rekonstruowanego uzębienia. Przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie i szczęce. System umożliwia lekarzowi pełną swobodę w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort i bezpieczeństwo podczas całego procesu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą korzystać ze specjalnej oferty rabatowej zakupu systemu Axiom i stosować implanty we własnej praktyce już podczas szkolenia.

Zobacz filmy:

Implanty AXIOM w Polsce

Anthogyr – Axiom – Implanty Polska

AXIOM CONCEPT – NOWY WYMIAR IMPLANTOLOGII

Implanty Axiom – w perspektywie sukcesu

Practiculum Implantologii – Twój klucz do sukcesu