Practiculum Implantologii Sezon VIII B Sesja 5 zabieg 2

 23  2019-10-06  00:02:43

Dwa dni zabiegowe dla Kursantów Grupy B Sezonu VIII Practiculum Implantologii – to 23 implanty Axiom, implantacje natychmiastowe, zabiegi augmentacji i procedury regeneracyjne kości z zastosowaniem PRF, w tym sinus lift otwarty. 5 Sesja w dniach 27 i 28 września 2019, to kolejna sesja praktyczna i kolejne zabiegi implantoprotetyczne u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Kursanci przyjęli kilkunastu Pacjentów, także tych, których sami zakwalifikowali we własnych praktykach. To także procedury protetyczne wykonane pod kierunkiem specjalisty protetyki stomatologicznej dr Małgorzaty Piotrowskiej. W drodze do sukcesu w implantologii, lekarze zdobywają wiedzę i umiejętności, a każdy kolejny zabieg to impuls i inspiracja do twórczego rozwoju w leczeniu własnych Pacjentów.

Więcej zdjęć: https://vivadental.pl/galeria/practiculum-implantologii-sezon-viiib-sesja-5/

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest portal ImplantyPolska.pl – wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych produktów dla stomatologów firmy Anthogyr. System AXIOM jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego obsługa intuicyjna, zaś implanty charakteryzuje trwałość i nadzwyczajne możliwości, zarówno w zakresie planowania i wykonania implantacji, jak i w obszarze estetyki rekonstruowanego uzębienia. Przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie i szczęce. System umożliwia lekarzowi pełną swobodę w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort i bezpieczeństwo podczas całego procesu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą korzystać ze specjalnej oferty rabatowej zakupu systemu Axiom i stosować implanty we własnej praktyce już podczas szkolenia.

Zobacz filmy:

Implanty AXIOM w Polsce

Anthogyr – Axiom – Implanty Polska

AXIOM CONCEPT – NOWY WYMIAR IMPLANTOLOGII

Implanty Axiom – w perspektywie sukcesu

Practiculum Implantologii – Twój klucz do sukcesu