PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VII A SESJA 2 WARSZTATY

 4217  2018-11-23  00:02:28

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII–SEZON VII/A-SESJA 2
Grupa A VII Sezonu Practiculum Implantologii już po 2 Sesji. Weekend 19 i 20 października 2018 roku to dla naszych kursantów pierwsze ćwiczenia i warsztaty, a przede wszystkim pierwsze zabiegi. Pierwszy dzień zajęły wykłady i ćwiczenia na modelach prowadzone przez dr n.med. Violettę Szycik z zastosowaniem implantów Camlog oraz fizjodyspenserów W&H. Ćwiczenia odbyły się na całkowicie zindywidualizowanych stanowiskach – każde wyposażone w najnowszą bezprzewodową wersję fizjoidyspensera W&H oraz nową kasetę implantologiczną i implanty Camlog, zaliczanych do grupy premium. O zaletach systemu przekonali się nasi kursanci, ćwicząc wprowadzanie implantów na modelach żuchwy.

Praktyka to w Instytucie Vivadental kluczowy element kształcenia. Drugi dzień drugiej sesji upłynął już na zabiegu wykonywanym pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Wykonano zabieg implantacji w analgosedacji dożylnej. Poprzedził go krótki wykład wprowadzający oraz analiza systemów stosowanych na rynku oraz w Klinice Vivadental, w tym Camlog, Starumann, Nobel Biocare, Zimmer, czy Alpha Bio. Kursanci zapoznali się z korzyściami wynikającymi z diagnostyki i planowania zabiegu z zastosowaniem tomografii komputerowej. Zabieg zakończyło omówienie poszczególnych etapów i efektu finalnego.