Practiculum Implantologii Sezon IXB Sesja 5 – zabieg odsłonięcia implantów

 106  2020-07-15  00:01:24

Zabieg odsłonięcia implantów, to procedura podstawowa, która towarzyszy każdemu lekarzowi wykonującemu leczenie implantologiczne. Podobnie jak przy wprowadzeniu implantu, wymaga nacięcia i odwarstwienia połata śluzówkowo okostnowego, a następnie wykręcenia śruby zamykającej i zastąpienia ją śrubą gojącą. To pozornie łatwe zadanie wymaga dużego skupienia, aby pod śrubą nie znalazła się tkanką miękka, co może spowodować późniejsze poważne dolegliwości bólowe Pacjenta. Należy też dobrać prawidłową średnicę oraz długość poddziąsłową śruby gojącej. Procedura ta należy do podstawowego zakresu szkolenia na Practiculum Implantologii. Wykonywali ją Kursanci IX Sezonu Grupa B podczas 5 Sesji, która odbyła się na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.

Practiculum Implantologii, to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej.

Practiculum Implantologii zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. Czy to gwarancja na sukces Twojej w edukacji ?

Practiculum Implantologii to kwintesencja implantologii w 10 miesięcy intensywnego szkolenia i doskonałych rezultatów – 10 weekendowych sesji, 20 seminariów i wprowadzasz implantologię do swojej praktyki. Zobacz jak wiele możesz zyskać: www.practiculum.pl

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest portal ImplantyPolska.pl – wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych produktów dla stomatologów firmy Anthogyr. System AXIOM jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego obsługa intuicyjna, zaś implanty charakteryzuje trwałość i nadzwyczajne możliwości, zarówno w zakresie planowania i wykonania implantacji, jak i w obszarze estetyki rekonstruowanego uzębienia. Przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie i szczęce. System umożliwia lekarzowi pełną swobodę w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort i bezpieczeństwo podczas całego procesu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą korzystać ze specjalnej oferty rabatowej zakupu systemu Axiom i stosować implanty we własnej praktyce już podczas szkolenia. Zobacz: www.ImplantyPolska.pl
Zobacz filmy:

Implanty AXIOM w Polsce

Anthogyr – Axiom – Implanty Polska

AXIOM CONCEPT – NOWY WYMIAR IMPLANTOLOGII


ttp://vivadental.tv/film/implanty-axiom-w-perspektywie-sukcesu/
ttp://vivadental.tv/film/practiculum-implantologii-twoj-klucz-do-sukcesu/