Practiculum Implantologii Sezon IX B sesja 7 sinus lift

 42  2020-09-14  00:01:29

Sinus lift, czyli podniesienie dna zatoki szczękowej, to jeden z tych zabiegów regeneracyjnych tkanki kostnej, który umożliwia rozszerzenie wskazań do leczenia implantologicznego. W wielu przypadkach te właśnie umiejętności pozwalają lekarzowi podjąć się leczenia, dlatego są niezbędne w portfolio każdego implantologa. Zabiegi te wykonywali Kursanci IX Sezonu Grupa B Practiculum Implantologii podczas 7 Sesji.

Skuteczne opanowanie procedur zabiegowych i wprowadzenie implantologii do własnej praktyki przez szkolących się lekarzy, to kluczowy element naszego programu edukacyjnego. W trakcie całego szkolenia dominuje praktyka i zabiegi wykonywane u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Poprzedzają je wykłady i ćwiczenia na modelach z zastosowaniem aparatury i narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów. Daje to wiedzę o procesach leczenia i pozwala na płynne opanowanie protokołów zabiegowych. Wykonywanie ich u Pacjentów ugruntowuje zdobyte umiejętności, kształtuje prawidłowe nawyki i składa się nowe kompetencje. To najlepsza i unikalna edukacja implantologii stomatologicznej.

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest portal ImplantyPolska.pl – wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych produktów dla stomatologów firmy Anthogyr. System AXIOM jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego obsługa intuicyjna, zaś implanty charakteryzuje trwałość i nadzwyczajne możliwości, zarówno w zakresie planowania i wykonania implantacji, jak i w obszarze estetyki rekonstruowanego uzębienia. Przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie i szczęce. System umożliwia lekarzowi pełną swobodę w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort i bezpieczeństwo podczas całego procesu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą korzystać ze specjalnej oferty rabatowej zakupu systemu Axiom i stosować implanty we własnej praktyce już podczas szkolenia.

Zobacz: www.ImplantyPolska.pl

Zobacz filmy:

Implanty AXIOM w Polsce

Anthogyr – Axiom – Implanty Polska

AXIOM CONCEPT – NOWY WYMIAR IMPLANTOLOGII

Implanty Axiom – w perspektywie sukcesu

Practiculum Implantologii – Twój klucz do sukcesu