Pomorska Nagroda Jakości 2018

 233  2018-04-10  00:13:08

Pomorska Nagroda Jakości jest jedną z najbardziej cenionych nagród, która wywiera znaczący wpływ na popularyzację jakości jako fundamentalnej wartości każdej organizacji, mającą zasadniczy wpływ na pozycję rynkową. We współczesnej gospodarce jakość jest bowiem kluczowym warunkiem skutecznego konkurowania, rozwoju oraz osiągania sukcesu. Udział w konkursie jest doskonałą okazją do wszechstronnej weryfikacji potencjału organizacji poprzez oceną ekspercką.
Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Tryumfatorzy Konkursu chętnie kontynuują drogę jakości uczestnicząc w klubie liderów skutecznego zarządzania, swoistą platformę wiedzy i dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

Uroczysta Gala XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości odbyła się w Domu Technika NOT w Gdańsku. Uświetniły ją wykłady cenionych autorytetów na temat jakości i doskonalenia umiejętności w organizacjach, rozwoju innowacji i ocenie ryzyka.
laureaci: W kategorii „Mikroorganizacje”: Srebrny Laur Jakości – PB Signum Development Sp. z o.o. Wyróżnienie – Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku W kategorii „Małe organizacje”: Złoty Laur Jakości – Vivadental Sp. z o.o. Srebrny Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. Wyróżnienie – COMEL Tomasz Hinz Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Rënk W kategorii „Średnie organizacje”: Złoty Laur Jakości – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Srebrny Laur Jakości – Euro-Went Sp. z o.o. Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polipac Sp. j. Wyróżnienie – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyróżnienie – Baukrace Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k. W kategorii „Duże organizacje”: Srebrny Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o. W kategorii Organizacje publiczne: Złoty Laur Jakości – COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Srebrny Laur Jakości – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Wyróżnienie – Urząd Gminy Kolbudy Wyróżnienie – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Indywidualną Pomorską Nagrodą Jakości im. Prof. Romualda Kolmana uhonorowana została Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego.