Kurs dla asystentek implantologicznych

 373  2021-12-20  00:02:15

Szkolenie dla asystentek w Instytucie Vivadental ukierunkowane jest na uzyskanie przez asystentki stomatologiczne umiejętności profesjonalnego asystowania, prowadzenia pacjentów i opieki następowej. Przejęcie przez asystentki tych obszarów zadań i odpowiedzialności w zakresie procedur medycznych, które w wielu praktykach tradycyjnie przypisane są lekarzom, pozwoli uzyskiwać wyższą efektywność finansową pracy wykonywanej przez lekarza, zwiększenie możliwości wykonania większej ilości zabiegów, większą satysfakcję z efektów leczenia pacjentów, zaś świadomość dążenia do wspólnego celu przyczyni się do zwiększenia zadowolenia z wykonywanej pracy całego zespołu.

Nowocześnie zarządzane praktyki stomatologiczne zorientowane są na wzrost udziału asystentek w wykonywaniu zadań i cedowania na nie coraz większego zakresu uprawnień i odpowiedzialności. Każdy z lekarzy stomatologów dobrze wie, jak wiele zależy od sprawnej pracy drugiej, a często i trzeciej pary rąk, w jak wielkim stopniu wykwalifikowana i specjalistycznie przygotowana asystentka jest w stanie nie tylko zwiększyć tempo przeprowadzanych zabiegów oraz ich jakość, ale także podnieść komfort pracy lekarza. Przyczynia się w ten sposób do sukcesu praktyki i reprezentującego ją lekarza.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnego asystowania do zabiegów implantologicznych, prowadzenia pacjentów i opieki następowej.

Instytut Vivadental nieustannie poszerza ofertę edukacyjną i bazę szkoleniową, aby zapewnić jak najlepsze i komfortowe możliwości kształcenia lekarzom korzystającym ze szkoleń. Instytut Vivadental został wyróżniony dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.

Zapoznaj się z pełną ofertą szkoleniową: www.vivadental.edu.pl
Zobacz Practiculum Implantologii – www.practiculum.pl
Zobacz też więcej na www.ImplantyPolska.pl