ISO dla VIVADENTAL

 179  2018-07-30  00:07:41

Spółka Vivadental opracowała i wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013. Certyfikację przeprowadził Polski Rejestr Statków, najstarsza i mająca największe doświadczenie w zakresie certyfikacji firm medycznych w Polsce firma audytująca. Uroczyste wręczenie Certyfikatu odbyło się w siedzibie Vivadental w dniu 3 lipca 2018 roku, a Certyfikat z rąk Dyrektora Pionu Certyfikacji PRS S.A. Pana Jacka Papińskiego, odebrała Prezes Zarządu Vivadental dr n.med. Violetta Szycik. Oznacza to, iż Vivadental spełnia najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie leczenia Pacjentów, szkolenia kadr medycznych, prowadzenia badań naukowych a także wolontariatu i działalności charytatywnej w ramach Fundacji dla Dzieci Vivadental.

Egzamin zdaliśmy celująco za pierwszym podejściem, przede wszystkim dlatego, że nasz system zarządzania, podobnie jak wykładnia ISO, oparty jest o procedury. A to w szczególności procedury medyczne, sanitarne, higieniczne i organizacyjne, są najważniejszym elementem funkcjonowania Kliniki VIVADENTAL. Zostały starannie opracowane, a następnie wdrożone we wszystkich obszarach działania już na samym początku działalności. Przez lata ulegały licznym modyfikacjom dostosowujących je do wymagań związanych z coraz nowocześniejszymi technologiami stosowanymi przez nas w leczeniu uzębienia, wprowadzaniu nowych rodzajów działalności, a także zmieniających się uregulowań prawnych.

Procedury, chociaż stanowią wartość niematerialną, posiadają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Kliniki VIVADENTAL. Przede wszystkim kreują Kulturę Firmy. Stanowią również wyznacznik standardów dla wszelkich czynników materialnych, w tym urządzeń, narzędzi, materiałów oraz stosowanych technologii.
Spełniając najwyższe standardy w zakresie przeciwdziałania zakażeniom oraz zachowania sterylności wszelkich czynności i procesów, zapewniamy naszym Pacjentom pełne bezpieczeństwo. W Klinice VIVADENTAL procedury sanitarne i higieniczne są bowiem tak samo istotne, jak procedury leczenia. Pacjenci zawsze mogą być pewni, iż każdy proces leczenia jest odpowiednio przygotowany i przeprowadzony ściśle według odpowiednich procedur zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa związany z zachowaniem reżimów czystości, higieny, aseptyki i antyseptyki.
Procedury bezpieczeństwa wpisują się idealnie w fundamentalne zasady wszystkich procedur zabiegowych, które oparte są o wiedzę, umiejętności, staranność i zaangażowanie, dzięki czemu każdemu Pacjentowi gwarantujemy komfortowe i doskonałe pod względem terapeutycznym i estetycznym leczenie uzębienia. Wypełniając procedury w każdym, najprostszym, czy najbardziej złożonym procesie, uzyskujemy pewność wykonania obowiązków w sposób sprawdzony, prawidłowy, przewidywalny i najlepszy z możliwych.

Okresowe, systematyczne audytowanie procedur wykorzystywane jest do wartościowania wyznaczonych kryteriów, a przez to do oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i identyfikowania możliwości służących jej doskonaleniu. Ma to ścisły związek z POLITYKĄ JAKOŚCI oraz wyznaczonymi CELAMI.
Certyfikat ISO jest dla nas wielkim wyróżnieniem i wyznacznikiem międzynarodowych standardów związanych z nieustannym doskonaleniem Jakości, która stanowi fundamentalną wartość naszej organizacji zorientowanej na optymalne wykorzystanie jej zasobów w służbie Człowiekowi. Jednocześnie utożsamia Jakość jako domenę Vivadental, której egzemplifikację stanowią nagrody i wyróżnienia, w tym Złoty Laur w XX i XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości oraz Wyróżnienie w XXII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, a także Lider Medycyny 2017 oraz Godło Teraz Polska.