INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA- Kaszlometr

 161  2018-02-23  00:01:33

Interdyscyplinarny standard przyszłości w akademickim centrum Trójmiasta…
Współczesny świat nieustannie ewoluuje, a nauka staje przed kolejnymi wyzwaniami ciągle rozwijającej się cywilizacji, której kreatorem są potrzebny zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Na czołowym miejscu od dawna znajduje się szeroko rozumiane Zdrowie. Z jednej strony dlatego, że cywilizacja niesie ze sobą zagrożenia związane ze środowiskiem i technologiami żywienia, z drugiej zaś żyjemy coraz dłużej, a starzejące się społeczeństwo wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań nie tylko w zakresie leczenia, ale także profilaktyki. Poza tym nowoczesne technologie otwierają zupełnie nowe horyzonty dla innowacyjnych rozwiązań.
Wspólne działania środowiska naukowego, inżynierskiego i lekarskiego, w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się oraz rozwoju systemów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, to szansa dla naszego społeczeństwa na wzrost standardów zdrowotnych.
Wspaniałym przykładem rozwoju w tym obszarze jest Międzyuczelniany Kierunek – Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, wspólne przedsięwzięcie Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jubileuszu 10-Lecia stał się okazją do uroczystego Seminarium, prezentacji imponujących osiągnięć i określenia perspektyw dalszego rozwoju.