Inauguracja XI Sezonu Practiculum Implantologii

 91  2020-12-13  00:05:55

Inauguracja XI Sezonu Practiculum Implantologii przypadła na 2 października 2020 roku. Podczas pierwszej sesji wykłady prowadzili Dr n.med. Violetta Szycik, Dr n.med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska oraz Dr Małgorzata Piotrowska. Kolejna sesja, to chirurgia implantologiczna w formie praktycznych warsztatów. Płynne opanowanie protokołów zabiegowych z zastosowaniem systemu implantologicznego i oprzyrządowania, to doskonałe przygotowanie do wykonywania zabiegów u Pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik.