GUMed akademickie imperium medycyny

 763  2017-12-25  00:12:38

Gdański Uniwersytet Medyczny to jedna z najlepszych uczelni kształcących przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów. To Uczelnia nowocześnie zarządzana, dająca szanse na rozwój talentów oraz na prowadzenie i komercjalizację badań naukowych. Nieustanne inwestycje w infrastrukturę i nowoczesne technologie edukacyjne, to perspektywa uzyskiwania gruntownej wiedzy przez studentów i tworzenie przyszłych doskonale przygotowanych do zawodu lekarzy, mogących podnosić swoje kwalifikacje, a także uzyskiwać specjalizację oraz stopień naukowy we wszystkich bez mała specjalnościach medycyny w ramach kształcenia podyplomowego. To przyszłość Regionu Pomorza i podniesienie jakości leczenia dla Pomorzan.