Dr Izabela Elżanowska – Jakubiak – Absolwentka X Sezonu Practiculum Implantologii

 30  2021-12-10  00:01:53

Dr Izabela Elżanowska – Jakubiak, prowadzi w Aleksandrowie Łódzkim znana praktykę dentystyczną i medycyny estetycznej. Poszukując najlepszych rozwiązań terapeutycznych dla swoich pacjentów, do bogatej oferty leczenia dołączyła rekonstrukcje implantoprotetyczne. Ukończyła X Sezon Practiculum Implantologii – najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik i to dosłownie już od pierwszej sesji. To najlepsza i unikalna edukacja w implantologii stomatologicznej, dlatego wielu z nich włącza implantologię do codziennej praktyki już w trakcie 10-miesięcznego szkolenia.

Zobacz co o Practiculum Implantologii opowiadają Absolwenci Sezonu X, jak zdobyte umiejętności i praktyka, otworzyły przed nimi zupełnie nowe możliwości w leczeniu własnych Pacjentów i perspektywy dalszego rozwoju.

Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Obejrzyj ten film i zobacz więcej na www.practiculum.pl