Dlaczego dentyści wybierają praktykę?

 21  2021-07-16  00:00:54

W medycynie zabiegowej najbardziej liczą się umiejętności, które poparte wiedzą, otwierają przez lekarzem szerokie, a często zupełnie nowe możliwości leczenia swoich pacjentów. Nieustannie wkraczające do medycyny innowacje oparte o postęp technologiczny, wymagają praktycznego opanowania. Dla lekarzy dentystów praktyka to kluczowy element podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania nowych, atrakcyjnych kompetencji. Dlatego też chętnie wybierają Practiculum Implantologii, 10-miesięczne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej – Autorski Program Edukacyjny w implantologii stomatologicznej dr n.med. Violetty Szycik, oparty o wiedzę i umiejętności zabiegowe. Szkolenie zdominowane jest przez kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów. To najlepsza i unikalna edukacja w implantologii stomatologicznej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.
Zobacz więcej na: www.practiculum.pl