Co to znaczy dobry szpital…

 113  2018-02-09  00:13:06

Telewizja Medyczna Vivadental na Jubileuszu 15-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych to największa tego rodzaju organizacja w Polsce, od początku zarządzana przez Prezesa Andrzeja Sokołowskiego, dzięki któremu organizacja jest dzisiaj członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych i odgrywa dziś znaczącą rolę w rozwoju sektora medycyny nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wywiera znaczący wpływ na organizację systemu opieki zdrowotnej i legislację; na poprawę systemu opieki nad pacjentami i podnoszenie jakości przeprowadzanego leczenia i obsługi pacjentów, a także równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego.
Zrzesza ona 103 podmioty lecznicze, które zarządzają 180 szpitalami, zatrudniającymi prawie 8 tys. pracowników i dysponującymi ponad 2700 łóżek szpitalnych. Sektor prywatny stanowi w Polsce ponad 42 procent rynku ochrony zdrowia. W roku 2016 przypadło jemu 4,7 mld zł zakontraktowanych świadczeń szpitalnych (ok. 13,5%). Przychody z procedur szpitalnych wynikające z kontraktów z NFZ stanowią w tych podmiotach odsetek aż 92% i aż 65% wszystkich przychodów. Sektor szpitali prywatnych nadaje tempo rozwoju polskiej opiece zdrowotnej, wprowadza nowe metody leczenia i nowoczesne technologie, daje wymiernie wyższy poziom wykonywanych zabiegów. Dalsze funkcjonowanie tego sektora zostało zagrożone w związku z powołaniem sieci szpitali mających parytet kontraktów z Funduszem, w której znalazło się jedynie 60 prywatnych placówek, tj. 10 procent wszystkich szpitali w sieci.
Jubileusz 15-lecia OSSP oraz sytuacja na rynku medycznym w Polsce stała się okazją do debaty, która 1 grudnia 2017 roku odbyła się w Gdyni. Wzięli w niej udział między innymi: prof. dr hab. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Andrzej Jacyna, prezes NFZ, poseł Beata Małecka-Libera, poseł Andrzej Sośnierz, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, mecenas Katarzyna Fortak-Karasińska z Kancelarii Forta & Karasiński Radcowie Prawni, Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2014-2017.