BEZZĘBIE PROTOKOŁY CYFROWE GIULIANO FRAGOLA #dentalimplants #gdansk #implantsurgery #dentist

 35  2024-01-23  00:00:37

Bezzębie to jeden z najbardziej wymagających obszarów rekonstrukcji uzębienia. Współczesne technologie procesowe, produktowe i materiałowe, pozwalają podejmować w pełni przewidywalny proces rehabilitacji bezzębnej szczęki i żuchwy, zarówno z obciążeniem odroczonym, jak i natychmiastowym. Planowanie w środowisku wirtualnym i digitalizacja procesu części chirurgicznej i protetycznej oraz ich kompatybilność, pozwala uzyskiwać doskonałe rezultaty, które wyróżnia niezwykła precyzja i dokładność, co przenosi się na walory użytkowe i trwałość odbudowy protetycznej. Wykorzystanie oprogramowania do cyfrowego projektowania uśmiechu oraz do wydruku szablonów i rekonstrukcji protetycznych, to kluczowe umiejętności lekarza dentysty wiążącego swoją przyszłość z najnowocześniejszymi technologiami i oczekiwaniami Pacjentów.
Zapisz się na szkolenie w Instytucie Vivadental. Poprowadzi je wybitny klinicysta – dr Giuliano Fragola: https://vivadental.edu.pl/pl/fragola