Practiculum Implantologii III

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SEZON III - SESJA 4 - ZABIEG 1

Edukacja w Instytucie Vivadental oparta jest o wiedzę i praktyczne umiejętności zabiegowe. Wykłady i ćwiczenia na modelach i fantomach stanowią tylko wstęp do skutecznego opanowania…

Zobacz video

Practiculum Implantologii III