PRACTICULUM IMPLANTOLOGII-SEZON VII/B-SESJA 2- WARSZTATY

 110  2018-10-20  00:01:38

W weekend 12 i 13 października 2018 roku, Grupa B VII Sezonu Practiculum Implantologii odbyła 2 Sesję. Pierwszy dzień zajęły wykłady i ćwiczenia na modelach prowadzone przez dr n.med. Violettę Szycik z zastosowaniem implantów Camlog oraz fizjodyspenserów W&H. Ćwiczenia odbyły się na całkowicie zindywidualizowanych stanowiskach – każde wyposażone w najnowszą bezprzewodową wersję fizjoidyspensera W&H oraz nową kasetę implantologiczną i implanty Camlog, zaliczanych do grupy premium. O zaletach systemu przekonali się nasi kursanci, ćwicząc wprowadzanie implantów na modelach żuchwy.

Praktyka to w Instytucie Vivadental kluczowy element kształcenia. Drugi dzień drugiej sesji upłynął już na zabiegu wykonywanym pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Poprzedził go krótki wykład wprowadzający, a zakończyło omówienie poszczególnych etapów i efektu finalnego.

Wykonano zabieg natychmiastowej implantacji w analgosedacji dożylnej po usunięciu dwóch zębów. Wprowadzono trzy implanty w szczęce, czemu towarzyszyły zabiegi regeneracji kości z zastosowaniem materiału kosciozastępczego i PRF.