PRACTICULUM IMPLANTOLOGII SEZON VB SESJA 7 ZABIEG 8

 60  2018-04-19  00:02:31

Obecnie w Instytucie Implantologii w Gdańsku kształci się 69 lekarzy dentystów, którzy swoją przyszłość chcą związać z implantologią.

Do finału zbliża się V Sezon Practiculum Implantologii. Szkoli się na nim aż 27 lekarzy dentystów podzielonych na dwie grupy, A i B, którzy już wkrótce dołączą do grona polskich implantologów, wyposażonych zarówno w wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności zabiegowe zdobyte podczas 10 miesięcznego szkolenia.
7 Sesja poświęcona była chirurgii implantologicznej, na której kursanci wykonywali zabiegi u Pacjentów pod kierunkiem Dr n.med. Violetty Szycik, Lidera Umiejętności Implantologicznych. Dwa tygodnie wcześniej zabiegi wykonywali kursanci Grupy A.
Practiculum Implantologii to najlepszy i najbardziej zaawansowany produkt edukacyjny dla adeptów implantologii stomatologicznej. To najlepsza i unikalna edukacja w implantologii zabiegowej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.

Trwają zapisy na VII Sezon Practiculum Implantologii – do 30 czerwca 2018 roku. Start zaraz po wakacjach – 7 września 2018 roku. Zapraszamy.