PRACTICULUM IMPLANTOLOGII-SEZON IV -SESJA 1 – WYŁUSZCZNIE TORBIELI Z AUGMENTACJĄ KOŚCI

 240  2017-03-08  00:02:45

Wystartował IV Sezon Practiculum Implantologii, najbardziej zaawansowany i innowacyjny program edukacyjny dla adeptów implantologii. Przystąpiło do niego 17 lekarzy, którzy w ciągu 10 miesięcy przejdą intensywne szkolenie i uzyskają unikalne kwalifikacje oraz Certyfikat Umiejętności Implantologicznych Instytutu Vivadental. Practiculum Implantologii to szkolenie zorientowane na uzyskanie umiejętności praktycznych w procedurach zabiegowych leczenia implantologicznego, jak i w towarzyszących jej nieodłącznie procedurach rekonstrukcji tkanki kostnej w szczęce i w żuchwie. Praktyka dominuje w całym procesie szkolenia, a więc już w trakcie Sesji Nr 1, ponadprogramowo, kursanci, pod kierunkiem Mentorów, wykonywali pierwsze zabiegi edukacyjne u pacjentów. Był to zabieg chirurgiczny wyłuszczenia torbieli z augmentacją zresorbowanej kości oraz zabieg wprowadzenia implantów. To dopiero początek. Na sesjach praktycznych Practiculum Implantologii kursanci wszczepiają Pacjentom kilkadziesiąt implantów i wykonują procedury regeneracyjne kości, w tym sinus lift.
Practiculum Implantologii obejmuje także zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania, marketingu, komunikacji, e-marketingu, public relations, prawa medycznego, a od teraz także zarządzania kryzysowego i NLP. Rozpoczęliśmy wykładami i ćwiczeniami ze strategicznego zarządzania, które poprowadził Prof. Jacek Rybicki z Uniwersytetu Gdańskiego. Także bowiem i w tym zakresie edukacja zorientowana jest na praktykę. Liczy się wiedza, ale i umiejętności. A więc niezbędna teoria, krótkie wykłady i ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. 10 miesięcy intensywnej nauki, 10 sesji, 28 seminariów to nowa wiedza, umiejętności w implantologii oraz kompetencje zarządcze dające lekarzom szanse na sukces w implantologii, którego miarą będą zadowoleni Pacjenci oraz rozwój własnej praktyki.