PRACTICULUM IMPLANTOLOGII – SEZON III – SESJA 4 – ZABIEG 6

 112  2017-01-25  00:01:01

Edukacja w Instytucie Vivadental oparta jest o wiedzę i praktyczne umiejętności zabiegowe.
Wykłady i ćwiczenia na modelach i fantomach stanowią tylko wstęp do skutecznego opanowania procedur zabiegowych, co jest kluczowym celem kształcenia. Kursanci III Sezonu podczas 4 Sesji wykonywali zabiegi natychmiastowej implantacji po zabiegach mnogich ekstrakcji połączone z regeneracją tkanki kostnej.
Zabiegi edukacyjne u pacjentów są przeprowadzane pod kierunkiem Lidera Umiejętności Implantologicznych dr n.med. Violetty Szycik, co zapewnia pacjentom oraz szkolącym się lekarzom jakość, komfort i pełne bezpieczeństwo.