KONGRES VIVA HEALTH FUTURE – REPORTAŻ

 101  2017-03-09  00:09:25

25 listopada 2016r. w Sheraton Hotel Sopot odbył się Kongres Naukowy VIVA HEALTH FUTURE „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”. Jest on kontynuacją organizowanych corocznie w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, seminariów naukowych Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, prezentujących dokonania wspólnie realizowanych projektów.

Współorganizatorem Kongresu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. W przygotowanie włączyli się także nauczyciele akademiccy i studenci Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Trwające cały dzień wykłady i dyskusje, zgromadziły naukowców z całego kraju, którzy tworzą, inicjują, popularyzują i wykorzystują najnowocześniejsze technologie w leczeniu pacjentów i to w wielu dziedzinach medycyny. Wysłuchało ich blisko 200 uczestników z różnych ośrodków klinicznych i akademickich. Wśród gości znanych i lubianych znalazła się Henryka Krzywonos-Strycharska – posłanka na Sejm RP, dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza oraz dr Andrzej Sokołowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Stanowi to potwierdzenie istotności podjętej tematyki i zainteresowania rozwiązaniami w obszarze zdrowia publicznego.

„Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia Kliniki VIAVADENTAL związane z zastosowaniem po raz pierwszy w naszym kraju i jednym z nielicznych na świecie, autologicznego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki, stanowiących jeden z kluczowych etapów odbudowy uzębienia pacjentów z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych. Sukcesy w zastosowaniu komórek macierzystych w innych dziedzinach medycyny, jak również potencjał wynikający z technik digitalnych oraz możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii, to nadzwyczajna okazja na wymianę tych doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym spektrum ludzi nauki i klinicystów, na gruncie medycyny i techniki, aby określić szanse i zagrożenia, oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnej wiedzy” – powiedziała dr n.med. Violetta Szycik – Dyrektor Naukowy European Dental Implant Institute Vivadental.