Implanty Polska to jedna Rodzina

 16829  2020-01-19  00:12:18

Zobacz reportaż z I Seminarium Praktycznego Implanty Polska!

Za nami pierwsze seminarium praktyczne – Implantologiczne Andrzejki z Axiom. Wykonaliśmy na nim zabieg natychmiastowej implantacji szczęki przeprowadzony w analgosedacji przez lekarzy dentystów pod kierunkiem dr n.med. Violetta Szycik. Po usunięciu 9 zębów w szczęce wprowadzonych zostało 6 implantów Axiom PX®, do których przykręcono 6 łączników Mulit-Unit i pobrano wycisk, a następnie zabezpieczono czapeczkami ochronnymi. W trzecim dniu po zabiegu przykręcono tymczasowy most odbudowujący cały łuk zębowy. Zastosowana procedura chirurgiczno-protetyczna w szczęce w najbliższym czasie zostanie powtórzona w żuchwie. Pracowita niedziela dała lekarzom ogromną motywację do dalszych działań implantologicznych w swoich praktykach. Zobacz reportaż z tego wydarzenia i przekonaj się jak wiele możesz zyskać.

Implanty Polska – tworzymy rodzinę lekarzy, którzy po ukończeniu Practiculum Implantologii i innych szkoleń, wprowadzili leczenie implantologiczne dla swoich Pacjentów i chcą nadal rozwijać swoje kompetencje, nie tylko w celu podniesienia efektywności pracy na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Impulsem do dalszego rozwoju kariery implantologicznej są też nie tylko coraz wyższe wymagania pacjentów, ale wpisany w życie każdego lekarza proces nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji, który zapewnia poczucie samorealizacji i osiąganie satysfakcji zawodowej. To wartości, które w pełni podzielamy.

Nasz program zarządzania rozwojem umiejętności zabiegowych obejmuje najbardziej złożone procedury zabiegowe. Zorientowany jest na szeroki pakiet korzyści w dziedzinie implantologii oraz budowanie szerokiego portfolio uczestników naszych seminariów, na który składa się specjalistyczny zakres kompetencji i rozległe kwalifikacje.

Jako wyłączny dystrybutor systemu Axiom, pod kierownictwem naszego Mentora dr n.med. Violetty Szycik, organizujemy doskonałe warunki wsparcia do rozwijania istniejących kompetencji i zdobywania kolejnych, pogłębiania umiejętności zabiegowych i nabywania nowych. W naszym gronie dominuje szacunek i koleżeństwo. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i rozwiązujemy wszelkie problemy i niejasności, łatwe i najtrudniejsze przypadki.

Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach i treningach oraz przyszłych projektach, aby ukierunkować własny rozwój zawodowy na osiąganie zamierzonych celów i pozycji zawodowej, wzrost konkurencyjności i sukcesu własnej praktyki. Następne szkolenia i seminaria praktyczne już wkrótce.

Dołącz do nas, bo tworzymy jedną rodzinę. Rozwijaj się z Implanty Polska!

Fotogaleria: http://implantypolska.pl/i-andrzejkowe-implantowanie-z-axiom/